Olağan atmosfer koşullarında yer seviyesinden itibaren yukarı seviyelere doğru her 100 metrede ortalama 0.5°C – 1.0°C arasında sıcaklık düşer, fakat bazen yükseklikle azalmanın olmadığı, aksine artışın olduğu durumda ise enverziyon (ground inversion) adı verilen durum karşımıza çıkar. Bu da, özellikle kışın şehir merkezlerindeki hava kirliliğinin baş sorumlusudur. Bu enverziyonun litaratürdeki adı radyasyon enverziyonudur (radiation inversion).

Radyasyon enverziyon oluşabilmesi için, havanın sakin ya da çok az rüzgârlı olması gereklidir. Bununla birlikte havanın gece boyu az bulutlu (yüksek bulutlarla) veya açık olması enverziyon ihtimalini arttırır. Ayrıca, yerden uzaya yansıyan ısı kaybı daha fazla görüldüğü, gecelerin uzun olduğu, kış aylarında enverziyon olasılığı daha da artar.

Kara ikliminin hakim olduğu bir yerde, havanın gece boyu kuru olması da diğer bir arttırıcı neden olarak kabul edilebilir. Hatta bitki örtüsününde etkili olabileceği düşünülmüştür.

Bunların haricinde, dikey hareketin fazla görülmediği yüksek basınç alanlarında da enverziyon sıkça görülür.

Skew-t Log (P) diyagramında, yer seviyesideki enverziyon tipik olarak (deniz etkisi haricinde) aşağıdaki şekildeki gibi görülür.

Bkz; yer seviyesinde, çevresel sıcaklığı temsil eden sağ taraftaki kalın çizgi aşağı indikçe sola doğru kaymış.Aynı şekilde sol taraftaki çiğ noktası sıcaklık eğrisi de, aynı yöne doğru kaymış, bu da havanın o seviyesinde ayrıca kuru olduğunun göstergesi…


Bir başka çeşit enverziyon ise çökme enverziyonudur (subsidence inversion). Bu enverziyon varlığı konvektif hareketlerin önündeki en büyük engeldir ve geniş bir alanda adiyabatik sıkıştırmaya bağlı olarak batan hava kütlesini ifade eder.
MEHMET CAN TANYERİ

REFERANS BİLGİLERİ

Factors Promoting Radiation Inversion Formation.” Department of Atmospheric Sciences – Lyndon State College. 2006.

Skew-T Analysis Cards — Inversions. Airmap Wx Toolbox. 2003.