I. Konvektif Yoğunlaşma/Bulut Oluşum Seviyesi  (CCL)
Convective Condensation Level
Konvektif Yoğunlaşma Seviyesi (CCL) yerden yeteri kadar ısınan bir hava parselinin doygun hale gelene kadar ulaşabileceği yükselebileceği seviyeyi ifade eder. Genellikle, termal ısı ile oluşan kümülüs tipi bulutların taban seviyelerinin yükseltisini anlamamız konusunda yardımcı olur.

CCL’yi Skew-T diyagramında tespit etmek çok kolay, çiğ noktasının başladığı sıcaklık değerinden, doygunluk karışma oranı – mixing rate ratio çizgisine paralel biçimde yukarı doğru çizgi çekin, bu çizginin sıcaklık profil çizgisine değdiği yer CCL’dir.

Aşağıda MM5 modelinin Skew-T diyagramını göstermek için kullandım. Mavi ince çizgi çiğ noktası (dew point) profilini, ince siyah çizgi ise sıcaklık profilini gösteriyor. Diğer ince çizgilerin ne ifade ettiğini buradaki makalemde anlatmıştım. Çiğ noktasının başladığı yerden, Skew-T diyagramında kesik çizgilerle gösterilen yoğunlaşma karışım oranı çizgisine paralel şekilde kırmızı ile çizgi çektim, tam sıcaklık profiline dokunduğu yer de zaten CCL oluyor. Yani bu kadar basit 🙂

II. Konvektif Sıcaklık (Tc )
Convective Temperature
Konvektif Sıcaklık (Tc )
en kısa ifadeyle,  konvektif bulutların oluşabilmesi için yer seviyesinin ulaşması gereken sıcaklık değerini ifade eder. Ayrıca, deniz seviyesine yakın fakat doğrudan denizel etki altında bulunmayan düzlük bir bölge de bulunan bir merkez içinde, yer seviyesinin ulaşabileceği en yüksek sıcaklık sınırı olarak da kabul edilebilir. (mesela Güneydoğu Anadolu Bölgesi)

Konvektif sıcaklığın Skew-T diyagramı üzerinden bulmak için;
1- Önce CCL değerini bulun,
2- CCL değerini bulduğunuz yerden kuru adyabat çizgisini paralel olarak takip ederek, yer seviyesine doğru (aşağı) çizgi çekin. Çizginin ulaştığı yer konvektif sıcaklık (Tc) değeridir.

Yukarıdaki Skew-T diyagramına göre, 1000 mb seviyesinde konvektif sıcaklık 20 derece.

MEHMET CAN TANYERİ