Parsel sıcaklık değişimi ( Parcel Lapse Rate veya Parsel Trajectory ), troposferin en aşağı tabakasından (planetary boundary layer), yükselen bir hava parselinin sıcaklık değişimidir. Bu hava parseli doyana kadar , Skew T tablosunda, sıcaklık eğrisinin başlangıç noktasından itibaren kuru adyabatik çizgisini paralel şekilde takip eder, doyduktan sonra da, doygun adyabatik çizgisini izler. Skew-t tablosunda, ne zaman doygun adyabatik çizgiye paralel çizilmesi gerektiğini bilmek için, yükselen bir hava parselinin doyacağı sıcaklık seviyesini [ lifting condensation level (LCL) ] bulmamız  gerekir.

LCL’yi bulmak oldukça kolay bir işlemdir.

Skew-t tablosuda, çiğ noktasının sıcaklığının başladığı başlangıç değerinden, Mixing Ratio değerine paralel bir şekilde hat çiziyorsun, eş zamanlı olarak da sıcaklığın başladığı, başlangıç değerinden kuru adyabatik çizgisine paralel bir çizgi çiziyorsun. Bunların tam birbirini kestiği yer, LCL oluyor.

AŞAMA 1:

Burada sağ taraftaki kalın çizgi, sıcaklık, sol taraftaki kalın çizgi ise çiğ noktası… sağ tarafa yönelen kesik çizgi doygunlık karışım oranını saturation mixing ratio ifade ediyor, sol tarafa giden kesik çizgi ise doygun adyabatik düşey çizgiler, sol tarafa giden ince çizgi ise kuru adyabatik profili gösteriyor.

AŞAMA 2

AŞAMA 3
LCL değerini bulduktan sonra, artık parsel sıcaklık eğrisini çizmemiz kolay, yukarı da dediğm gibi öncede kuru adyabatik çizgiye paralel giderken, doyduktan sonra doygun adyabatik çizgiye paralel bir profil çizer yukarıdaki tablodan da aşağıdaki siyah ile çizdiğim gibi sonuç ortaya çıkar.

Buraya kadar gelmişken, CAPE ve CIN alanlarını da göstermeye çalışalım. (İleride bu konu hakkında yeni bir makale yazacağım 😉 )MEHMET CAN TANYERİ
(WHITE FOX)