İzobarlar (Isobars)
Bunlar Skew-T diyagramının sol tarafından yatay olarak, her 50 milibar seviyesinde logaritmik olarak gösterilirler. Yani basınç seviyeleridir. Hemen yanında ise metre cinsinden yükseklik değeri de belirtilmiş örneğin aşağıdaki örnekte 100 hPa yaklaşık olarak  16100 metreye denk geliyormuş. 150 hPa ise 13550 hPa’ya…

Yukarı da kırmızı ile çizdiklerim izobarlar oluyor.

Eş Sıcaklıklar Eğrileri (Isotherms)
Skew-T diagramında, eş sıcaklık eğrileri her zaman, sol aşağı taraftan sağ yukarı tarafa doğru çaprazlama dizilirler ve genellikle 10’ar derecelik aralıklarda, -40…+40 derece aralığında gösterilirler.

Eşdeğer sıcaklık eğrilerini kırmızı ile yukarıda belirttim.

Kuru Adyabatlar (Dry adiabats)
Skew-T diyagramında hafiften kavisli çizilirler ve yükselmekte olan kuru hava parselinin sıcaklık değişimini gösterirler. Kuru adyabatta her 10 derecelik soğuma yaklaşık olarak 1000 metreyi ifade eder.

Kuru adyabatların gösterimi

Doygunluk adyabatları (Saturation adiabats)
Diğer bir adı ile nem adyabatlarıdır. Skew-T diyagramında kavisli çizilirler ve doygunluğa  erişmiş ve yükselmekte olan bir hava parselinin sıcaklık değişimini gösterirler. Kararsızlık tespiti açısından kritik önem taşır. Bunun ayrıntılarını ileriki dönemdeki makalelerimde vereceğim.

Kuru adyabatlardan skew-t diyagramındaki en önemli farkı, nem adyabatlarının kavisleri soldan sağa belirgin şekilde farklılık gösterir. Ancak kuru adyabatlar neredeyse, hep aynı eğimde ve kaviste kalırlar.

Yukarı da, nem adyabatları….

Doygunluk Karışma Oranı (Saturation mixing ratio)
Doygunluk karışma oranı çizgileri, havanın su buharı tutma kapasitesini gösterir. Skew-T diyagramında doygunluk karışma oranı (ws) çizgileri  hafif eğilim, bir çok skew-T tablosunda kesik çizgilerle gösterilirler.

Aksi durumlar da, eş değer sıcaklık eğrileri ile karıştırılabirler, benim aşağıda koymuş olduğum örnekte, doygunluk karışma oranı çizgileri kesik gösterilmemiş, bu durumda karıştırmamak için dikkat edilecek en iyi yöntem, ” sayısal değerlerin altında veya ortasında yazıp yazmamasına bakmaktır. Genellikle, Skew-T diyagramlarında, doygunluk karışma oranı çizgilerinde sayısal değerler yazılır.

Yukarıda kırmızı ile belirtilen çizgiler, eş değer sıcaklık hatları, maviler ise, doygunluk karışma oranı….

Ortadaki iki siyah kalın çizgiye gelince, onlardan sağ taraftaki sıcaklık çizgisi, sol taraftaki ise çiğ noktası çizigisidir. Bazı skew-t diyagramlarında yoğunlaşma çizgisi mavi ile sıcaklık ise kırmızı ile çiziliyor. Böyle tek renk olduğu veya başka renklerde çizildiği zaman her zaman sağ tarafın sıcaklık sol tarafın çiğ noktası olduğunu unutmayın. En sağ taraftakiler ise indeks değerleri örneğin PWAT (Preditable water), SWET (Sweat Index), TOTL(Total Totals Indeks) gibi…

Diyagramın sol tarafında ise knot değerinde rüzgar okları var. Okların değerini yorumlamak için aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz.

MEHMET CAN TANYERİ