Ülkemizde hemen hemen her yıl sahil bölgelerinde, arada bir iç kesimlerde olmasa da, ağaçları sökebilen F0 ila F1 kategorilerinde hortumlar çıkabiliyor.  Şimdi bu hortumların güvenilir bir indeks çeşidi olan sweat indeks ile nasıl tespit edileceğini aşağıda izah edeceğim.

Daha evvel bazı indeks çeşitlerinde; örneğin yüksek CAPE değeri ile lifted değerinin -7’den daha düşük olduğu değerlerde hortum çıkabileceğini söylemiştim. Yalnız hortum ve şiddetli fırtına tahmini açısından tamamlayıcı nitelikte olan bir başka indeks çeşidi de indeks de “Sweat İndeks”.

Şimdi bunu nasıl hesaplandığını aşağıda anlatacağım.

SWEAT İNDEKS HESAPLAMASI
12(850Td) + 20(TT – 49) + 2(V850) + (V500) + 125(sin(dd500 – dd850) + 0.2)

850Td = 850 mb çiğ noktası sıcaklığı
TT = Total Totals Index
V850 = 850 mb rüzgar hızı
V500 = 500 mb rüzgar hızı
sin(dd500 – dd850) = 500 mb ile 850 mb açısal rüzgâr farkının sinüs değeri

*Eğer Total Totals 49’dan düşükse, sıfır olarak alın.
*Eğer hesaplamada herhangi bir bölüm negatif ise, o bölümü yine sıfır olarak alın.
*Rüzgâr yükseklikle yön değiştirmesi gerekir, değiştirmiyorsa, açısal farkı da sıfır alın.
*850 mb çiğ noktası Td (°C) negatifse sıfır alın;

Ve aşağıdaki koşullar sağlanmıyorsa;

1) 850 mb rüzgarı 130°-250°arasında,
2) 500 mb rüzgârı 210°-310° arasında;
3) 500 ve 850 mb arasındaki rüzgârın açısal farkı (dd500 – dd850) sıfırın üstüne
4) Her iki seviye de rüzgar hızı 15 knot ve daha büyük

o bölümü de sıfır alın…

Hesaplama sonucunda;

SWEAT değeri 150-250 arasında olursa, kısmen şiddetli olabilecek oraj oluşabilir.
SWEAT  değeri 250’den büyükse güçlü konvektif gelişime potansiyel vardır.
300 SWEAT değeri şiddetli bir oraj için baraj değerdir.
400 SWEAT değeri hortum oluşumu için baraj değerdir.

Örnek bir hesaplama:

850Td = 9 C
TT = 44
V850 = 15 knot
V500 = 10 knot
dd500 – dd850 = Güneygüneybatı (200 derece) – Güneybatı (220 derece) = sin(-20) = buradaki -20 negatif olduğundan bu bölüm de  sıfır alınacak

Total totals indeks de 44 olduğundan bu da sıfır alınacak.

FORMÜL:
12(850Td) + 20(TT – 49) + 2(V850) + (V500) + 125(sin(dd500 – dd850) + 0.2)
(Koyu ile belirttiğim yerler koşulları sağladığı için sıfır alınacak. Yani yok sayılacak.

SWEAT = 12(9) + 2(15) + 10 = 148 Sweat Değeri

REFERANSLAR
http://www.theweatherprediction.com/habyhints/304/
http://weather.cod.edu/sirvatka/si.html